Evidencija

Znate za starije i iznemogle osobe, te osobe koje nemaju bližih srodnika da se brinu o njima, a kojima je potrebna pomoć? Pošaljite nam njihove podatke, a mi ćemo ih proslijediti nadležnim centrima i službama za socijalni rad u Federaciji BiH.

Popunite ovo polje
Popunite ovo polje
Izaberite nešto od opcija
Izaberite nešto od opcija
Popunite ovo polje
Neophodni su: *
Izaberite nešto od opcija
Dodatni komentar ili poruka:
Popunite ovo polje
Prijavu ispunio/ispunila: *
Popunite ovo polje
Popunite ovo polje
Morate se složiti sa ulovima
Meni